What is CLEA?

posted on 27 Dec 2009 16:34 by champcpe
 

 

เตรียมพบกับสุดยอดงาน  “CHARACTER & LICENSING” ครั้งแรกในประเทศไทย ครบวงจรที่สุดในเอเชีย โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการผลักดันและสนับสนุนให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานออกแบบคา แร็กเตอร์ของคนไทยก้าวไปสู่เวทีการค้าโลก

โอกาสและช่องทางธุรกิจใหม่ที่น่าจับตา

      ปัจจุบันตัวการ์ตูนคาแรกเตอร์เป็นเครื่องมือทางการตลาดชั้นเยี่ยมที่สร้าง รายได้มหาศาลให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรง เช่นธุรกิจหนังสือการ์ตูน แอนิเมชั่น เกมส์ และทางอ้อมเช่นการนำภาพลักษณ์ของคาแร็กเตอร์ไปใช้ร่วมกับสินค้าต่างๆ อาทิ เครื่องเขียน ของใช้ในบ้าน กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า และปรับเปลี่ยนจุดขายและมุมมองของสินค้านั้นให้น่าสนใจขึ้นได้เป็นอย่างดี  

      ในประเทศที่อุตสาหกรรมนี้ได้รับการพัฒนาไปไกลแล้วอาทิ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลี อุตสาหกรรมการ์ตูนคาแรกเตอร์นั้นสามารถสร้างเม็ดเงินอย่างมหาศาลนับหลักแสน ล้านบาทต่อปี  

      สำหรับประเทศไทยนั้น อุตสาหกรรมนี้มีมานานกว่า 10 ปีแล้ว แต่ยังไม่เติบโตและไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร  ทั้งที่ขีดความสามารถของนักออกแบบไทยไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่านักออกแบบใน ประเทศที่อุตสาหกรรมพัฒนาไปแล้วเหล่านั้น ไม่เพียงแค่นั้น ที่ผ่านมา นักสร้างสรรค์ชาวไทยจำนวนไม่น้อยยังได้มีส่วนร่วมในการผลิตหนังการ์ตูนแอนิ เมชั่นระดับโลกหลายเรื่อง  

      งานนี้จะเป็นงานที่ครอบคลุมไปถึงธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายสายน้ำ ภายในงานจะพบกับนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ  

 

  • มหกรรมการ์ตูนไทย
  • Asian Comic Fest
  • Creative Content Asia
  • World Art Toy
  • World Character Fest

      พร้อมด้วยนักออกแบบคาแร็กเตอร์ชื่อดังจากทั่วโลกซึ่งร่วมนำผลงานมาแสดง

      อย่างไรก็ตาม หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนได้ริเริ่มส่งเสริมวงการคาแรกเตอร์ไทยให้เป็นที่ รู้จักมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและเวทีโลก แต่จนปัจจุบันก็ยังไม่มีศูนย์รวมที่จะเป็นเวทีสำหรับให้นักออกแบบรุ่นใหม่ไฟ แรงได้แสดงฝีมือและเป็นแหล่งสำหรับบริษัทต่างๆ ที่ต้องการเสาะหาคาแรกเตอร์มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด ด้วยเหตุนี้ บริษัท บางกอก อีเว้นท์ แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด ในฐานะบริษัทที่เชี่ยวชาญการจัดงานนิทรรศการทางการตลาด จึงได้ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานนี้ขึ้น
  • มหกรรมการ์ตูนไทย
  • Asian Comic Fest
  • Creative Content Asia
  • World Art Toy
  • World Character Fest

      พร้อมด้วยนักออกแบบคาแร็กเตอร์ชื่อดังจากทั่วโลกซึ่งร่วมนำผลงานมาแสดง

      อย่างไรก็ตาม หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนได้ริเริ่มส่งเสริมวงการคาแรกเตอร์ไทยให้เป็นที่ รู้จักมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและเวทีโลก แต่จนปัจจุบันก็ยังไม่มีศูนย์รวมที่จะเป็นเวทีสำหรับให้นักออกแบบรุ่นใหม่ไฟ แรงได้แสดงฝีมือและเป็นแหล่งสำหรับบริษัทต่างๆ ที่ต้องการเสาะหาคาแรกเตอร์มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด ด้วยเหตุนี้ บริษัท บางกอก อีเว้นท์ แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด ในฐานะบริษัทที่เชี่ยวชาญการจัดงานนิทรรศการทางการตลาด จึงได้ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานนี้ขึ้น