Custom Toy Contest

posted on 12 Jan 2010 22:08 by champcpe
กำหนดการ+กติกาส่ง Custom Toy Contest
 1. อ่านรายละเอียดกิจกรรมได้ในเอนทรี่มาแล้ว! กิจกรรม custom toy contest
 2. ดาวน์โหลดใบสมัครและ pattern ตามข้อมูลในเอนทรี่
 3. ส่งผลงานที่ทำเสร็จแล้ว เป็นไฟล์ .ai และ .jpg มาที่ cleaasia@hotmail.com ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์

"CLEA IP Design Battle & CE Custom Toy Design Contest"

      พบกับ "CLEA IP Design Battle & CE Custom Toy Design Contest" สุดแนวครั้งแรกของโลก โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน ภายใต้โครงการ IP & Creative Thailand ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมสนับสนุนและผลักดัน ให้งานออกแบบของคนไทยก้าวไปสู่เวทีโลก ในรูปแบบที่เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการผลิตโดยใช้สิทธิ์ทางปัญญาของนักออกแบบชาวไทย 

      CE Toy Pattern

      ครั้งแรกของการออกแบบ  Toy Pattern เพื่อจัดทำเป็นของเล่นฟิกเกอร์ CE เพื่อร่วมแสดงในโซน World Art Toys ภายในงาน Character & Licensing Expo Asia 2010 (CLEA2010) 

      CLEA CE Custom Toy Design Contest

        ครั้งแรกของการประกวดออกแบบลวดลายกราฟิกส์บนของเล่นฟิกเกอร์ CE โดยนักออกแบบไทยและต่างชาติทั่วโลก โดยคณะกรรมการจัดการประกวดจะคัดเลือกงานออกแบบที่น่าสนใจที่สุด 100 แบบ (ไทย 50/ต่างชาติ 50) มาให้ลงสีตามแบบของตนลงบนของเล่นฟีกเกอร์ CE ขนาด 10 นิ้ว (โดยประมาณ) เพื่อจัดแสดงภายในพื้นที่ของงาน CLEA2010  

      CLEA IP Design Battle

      ครั้งแรกของการประกวดออกแบบและลงสีลวดลายกราฟิกส์ "สดๆ" ลงบนของเล่นฟิกเกอร์ CE โดยนักออกแบบที่คณะกรรมการคัดเลือกมาจากนักออกแบบไทยและต่างชาติ 10 ท่าน (ไทย 5/ต่างชาติ 5) เพื่อจัดเป็น 5 ทีม ทีมละ 2 คน (ไทย 1/ต่างชาติ 1) เข้าร่วมออกแบบและลงสีลวดลายกราฟิกส์ร่วมกันลงบนของเล่นฟิกเกอร์ CE ขนาด 10 นิ้ว ในช่วงของการจัดงาน CLEA2010

      ในขณะเดียวกัน นักออกแบบทั้ง 5 ทีม จะต้องจับสลากเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าจากผู้สนับสนุน 5 ชนิด (เช่น รองเท้า นาฬิกา, กางเกงยีนส์, ฯลฯ) เพื่อทำงานออกแบบร่วมเพื่อเพิ่มมูลค่าในการจำหน่ายสินค้าหลัก ในลักษณะ Special Edition Set ให้มีรูปแบบของตัวสินค้า ตัวของเล่น CE และบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุงานออกแบบทั้งตัวสินค้า และของเล่น CE ในชุดเดียวกัน  

      CLEA IP Design Battle & CE Custom Toy Design Contest Schedule (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลง)*

 1. เปิดรับสมัครและประกวด CE Custom Toy Design Contest   7 มกราคม 2553
 2. วันสุดท้ายของการประกวด CE Custom Toy Design Contest   8 กุมภาพันธ์ 2553
 3. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงผลงานจากทั่วโลก 100 คน 15 กุมภาพันธ์ 2553
 4. ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 10      15 กุมภาพันธ์ 2553
 5. งานเปิดตัว IP Design Battle Project      26 กุมภาพันธ์ 2553
 6. เริ่มประกวดผลงาน IP Design Battle       6 พฤษภาคม 2553
 7. ประกาศผลรางวัล IP Design Battle      9 พฤษภาคม 2553
 

      CLEA IP Design Awards **

      นักออกแบบที่ได้รับคัดเลือกผลงานจะได้รับรางวัลต่างๆ  ดังนี้

 1. นักออกแบบที่ได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วมจัดแสดง 100 ท่าน จะได้รับของเล่นฟิกเกอร์ CE ขนาด 3 นิ้ว รูปแบบ Limited Edition และตัวเปล่า (DIY) อย่างละ 1 ตัว (รวม 2 ตัว) พร้อมบัตรเข้างาน CLEA2010 คนละ 4 ใบ
 2. นักออกแบบที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวดออกแบบ IP Design Battle จำนวน 10 คน (ไทย 5 ต่างชาติ 5) สำหรับนักออกแบบไทยจะได้รับของรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และเกียรติบัตร และสำหรับนักออกแบบต่างชาติจะได้รับแพ็คเกจค่าเดินทางและค่าที่พักจำนวน 4 วัน 3 คืน เพื่อเข้าร่วมประกวดฝีมือ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน CLEA2010
 3. ทีมนักออกแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด IP Design Battle จะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินสด หรือของรางวัลมูลค่า 100,000 บาท
 
 

      CLEA IP Design Additional Awards for Designers ***

   นักออกแบบที่ได้รับคัดเลือกมีโอกาสจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมจากหน่วยงาน และภาคธุรกิจที่ให้การสนับสนุน ดังนี้

 1. ทีมนักออกแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด IP Design Battle จะได้รับโอกาสในการใช้ผลงานการออกแบบตัวคาแร็คเตอร์ CE ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของตนเอง ร่วมจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชั่นขนาดสั้น เป็นหนึ่งในโครงการ MID ทาง MTV Thailand ของปี 2553 เพื่อนำฉายออกอากาศทาง MTV ประเทศไทย เป็นระยะเวลา 1 เดือน และหลังจากจบโครงการในประเทศไทยแล้ว ภาพยนตร์แอนิเมชั่นขนาดสั้นชุดดังกล่าว ก็จะถูกนำไปแลกเปลี่ยนกับ MID จาก MTV ประเทศต่างๆ เพื่อให้ MTV ในประเทศเหล่านั้นได้คัดเลือก เพื่อนำไปฉายออกอากาศทาง MTV ในประเทศของตนต่อไป
 2. ทีมนักออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด IP Design Battle ทั้ง 5 ทีม จะได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงานการออกแบบ ของตน ให้แก่บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 เพื่อพิจารณาและตัดสินใจนำมาผลิตเพื่อจำหน่ายจริงต่อไป
 3. นักออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด IP Design Battle ทุกท่าน จะได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงานการออกแบบของตน ให้แก่สมาชิกของสมาคมธุรกิจต่างๆที่ร่วมสนับสนุน เพื่อเลือกซื้อสิทธิ์ในการนำไปผลิตเป็นสินค้าจำหน่ายในงานต่อไป (เฉพาะนักออกแบบไทย)
 4. นักออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด IP Design Battle ทุกท่าน จะได้รับโอกาสในการนำผลงานการออกแบบ และจัดทำสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆของตน ไปจัดแสดงและจำหน่ายยังงานในลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ ตามความเหมาะสม (เฉพาะนักออกแบบไทย)
 

      CLEA IP Design Battle & CE Custom Toy Design Contest Committee  ****

      คณะกรรมการตัดสินการประกวดประกอบด้วย

 1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมการ์ตูนไทย สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์ไทย
 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย สมาคมของขวัญของชำรวยไทย และของตกแต่งบ้าน
 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง เช่น MTV Thailand, นิตยสาร CG+, นิตยสาร BAD, www.exteen.com
 5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน และบริษัทผู้ให้การสนับสนุน
 

      CLEA IP Design Battle & CE Custom Toy Design Contest Expectation  

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักออกแบบไทย มีโอกาสสร้างทรัพย์สินทางปัญญา IP ของตนเอง และเกิดความเข้าใจในการต่อยอดผลงานออกแบบของตน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าในอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ
 2. นักออกแบบไทย มีโอกาสทำความรู้จักและเชื่อมความสัมพันธ์กับนักออกแบบนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ผลงาน วัฒนธรรม และโอกาสในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ
 3. ผลงานของนักออกแบบไทย มีโอกาสเผยแพร่ไปในประเทศต่างๆทั่วโลก ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโดยตรง ผ่านการประชาสัมพันธ์ร่วมจากนักออกแบบทั่วโลก และผ่านช่องทางของสื่อพันธมิตร เช่น MTV และ New Media ต่างๆ
 4. นักออกแบบ และผู้เกี่ยวข้องในแวดวงธุรกิจงานออกแบบจากทั่วทุกมุมโลก จะได้เห็นถึงความเป็นผู้นำและความตั้งใจจริงของประเทศไทย ในการสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจไลฟ์สไตล์ในระดับโลก
 5. นักออกแบบจากทั่วโลก มีโอกาสในการทำความรู้จักกับประเทศไทย โดยเฉพาะศักยภาพในการผลิตสินค้าในรูปแบบต่างๆของบริษัท และโรงงานอุตสาหกรรมไทย
 6. บริษัทธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆในประเทศ มีโอกาสในการเก็บเกี่ยวแนวความคิดจากโครงการ เพื่อจัดทำสินค้า ผลิตภัณฑ์ของตน จาก IP ของนักออกแบบไทย เพิ่มมากขึ้น
 7. ประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์ประเทศ ทั้งในด้านของการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ และความเป็นผู้นำในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ และธุรกิจไลฟ์สไตล์ ในระดับทวีปเอเชีย
 

(*,**,***,**** รายละเอียด รูปแบบการประกวด, มูลค่า และจำนวนรางวัล อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ .ai เทมเพลตเพื่อนำไปออกแบบได้ที่นี่

สามารถดูตัวอย่าง toy ได้ที่นี่