"CLEA IP Design Battle & CE Custom Toy Design Contest"

      พบกับ "CLEA IP Design Battle & CE Custom Toy Design Contest" สุดแนวครั้งแรกของโลก โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน ภายใต้โครงการ IP & Creative Thailand ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมสนับสนุนและผลักดัน ให้งานออกแบบของคนไทยก้าวไปสู่เวทีโลก ในรูปแบบที่เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการผลิตโดยใช้สิทธิ์ทางปัญญาของนักออกแบบชาวไทย 

      CE Toy Pattern

      ครั้งแรกของการออกแบบ  Toy Pattern เพื่อจัดทำเป็นของเล่นฟิกเกอร์ CE เพื่อร่วมแสดงในโซน World Art Toys ภายในงาน Character & Licensing Expo Asia 2010 (CLEA2010) 

      CLEA CE Custom Toy Design Contest

        ครั้งแรกของการประกวดออกแบบลวดลายกราฟิกส์บนของเล่นฟิกเกอร์ CE โดยนักออกแบบไทยและต่างชาติทั่วโลก โดยคณะกรรมการจัดการประกวดจะคัดเลือกงานออกแบบที่น่าสนใจที่สุด 100 แบบ (ไทย 50/ต่างชาติ 50) มาให้ลงสีตามแบบของตนลงบนของเล่นฟีกเกอร์ CE ขนาด 10 นิ้ว (โดยประมาณ) เพื่อจัดแสดงภายในพื้นที่ของงาน CLEA2010  

      CLEA IP Design Battle

      ครั้งแรกของการประกวดออกแบบและลงสีลวดลายกราฟิกส์ "สดๆ" ลงบนของเล่นฟิกเกอร์ CE โดยนักออกแบบที่คณะกรรมการคัดเลือกมาจากนักออกแบบไทยและต่างชาติ 10 ท่าน (ไทย 5/ต่างชาติ 5) เพื่อจัดเป็น 5 ทีม ทีมละ 2 คน (ไทย 1/ต่างชาติ 1) เข้าร่วมออกแบบและลงสีลวดลายกราฟิกส์ร่วมกันลงบนของเล่นฟิกเกอร์ CE ขนาด 10 นิ้ว ในช่วงของการจัดงาน CLEA2010

      ในขณะเดียวกัน นักออกแบบทั้ง 5 ทีม จะต้องจับสลากเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าจากผู้สนับสนุน 5 ชนิด (เช่น รองเท้า นาฬิกา, กางเกงยีนส์, ฯลฯ) เพื่อทำงานออกแบบร่วมเพื่อเพิ่มมูลค่าในการจำหน่ายสินค้าหลัก ในลักษณะ Special Edition Set ให้มีรูปแบบของตัวสินค้า ตัวของเล่น CE และบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุงานออกแบบทั้งตัวสินค้า และของเล่น CE ในชุดเดียวกัน  

      CLEA IP Design Battle & CE Custom Toy Design Contest Schedule (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลง)*

 1. เปิดรับสมัครและประกวด CE Custom Toy Design Contest   7 มกราคม 2553
 2. วันสุดท้ายของการประกวด CE Custom Toy Design Contest   8 กุมภาพันธ์ 2553
 3. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงผลงานจากทั่วโลก 100 คน 15 กุมภาพันธ์ 2553
 4. ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 10      15 กุมภาพันธ์ 2553
 5. งานเปิดตัว IP Design Battle Project      26 กุมภาพันธ์ 2553
 6. เริ่มประกวดผลงาน IP Design Battle       6 พฤษภาคม 2553
 7. ประกาศผลรางวัล IP Design Battle      9 พฤษภาคม 2553
 

      CLEA IP Design Awards **

      นักออกแบบที่ได้รับคัดเลือกผลงานจะได้รับรางวัลต่างๆ  ดังนี้

 1. นักออกแบบที่ได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วมจัดแสดง 100 ท่าน จะได้รับของเล่นฟิกเกอร์ CE ขนาด 3 นิ้ว รูปแบบ Limited Edition และตัวเปล่า (DIY) อย่างละ 1 ตัว (รวม 2 ตัว) พร้อมบัตรเข้างาน CLEA2010 คนละ 4 ใบ
 2. นักออกแบบที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวดออกแบบ IP Design Battle จำนวน 10 คน (ไทย 5 ต่างชาติ 5) สำหรับนักออกแบบไทยจะได้รับของรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และเกียรติบัตร และสำหรับนักออกแบบต่างชาติจะได้รับแพ็คเกจค่าเดินทางและค่าที่พักจำนวน 4 วัน 3 คืน เพื่อเข้าร่วมประกวดฝีมือ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน CLEA2010
 3. ทีมนักออกแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด IP Design Battle จะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินสด หรือของรางวัลมูลค่า 100,000 บาท
 
 

      CLEA IP Design Additional Awards for Designers ***

   นักออกแบบที่ได้รับคัดเลือกมีโอกาสจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมจากหน่วยงาน และภาคธุรกิจที่ให้การสนับสนุน ดังนี้

 1. ทีมนักออกแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด IP Design Battle จะได้รับโอกาสในการใช้ผลงานการออกแบบตัวคาแร็คเตอร์ CE ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของตนเอง ร่วมจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชั่นขนาดสั้น เป็นหนึ่งในโครงการ MID ทาง MTV Thailand ของปี 2553 เพื่อนำฉายออกอากาศทาง MTV ประเทศไทย เป็นระยะเวลา 1 เดือน และหลังจากจบโครงการในประเทศไทยแล้ว ภาพยนตร์แอนิเมชั่นขนาดสั้นชุดดังกล่าว ก็จะถูกนำไปแลกเปลี่ยนกับ MID จาก MTV ประเทศต่างๆ เพื่อให้ MTV ในประเทศเหล่านั้นได้คัดเลือก เพื่อนำไปฉายออกอากาศทาง MTV ในประเทศของตนต่อไป
 2. ทีมนักออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด IP Design Battle ทั้ง 5 ทีม จะได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงานการออกแบบ ของตน ให้แก่บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 เพื่อพิจารณาและตัดสินใจนำมาผลิตเพื่อจำหน่ายจริงต่อไป
 3. นักออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด IP Design Battle ทุกท่าน จะได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงานการออกแบบของตน ให้แก่สมาชิกของสมาคมธุรกิจต่างๆที่ร่วมสนับสนุน เพื่อเลือกซื้อสิทธิ์ในการนำไปผลิตเป็นสินค้าจำหน่ายในงานต่อไป (เฉพาะนักออกแบบไทย)
 4. นักออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด IP Design Battle ทุกท่าน จะได้รับโอกาสในการนำผลงานการออกแบบ และจัดทำสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆของตน ไปจัดแสดงและจำหน่ายยังงานในลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ ตามความเหมาะสม (เฉพาะนักออกแบบไทย)
 

      CLEA IP Design Battle & CE Custom Toy Design Contest Committee  ****

      คณะกรรมการตัดสินการประกวดประกอบด้วย

 1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมการ์ตูนไทย สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์ไทย
 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย สมาคมของขวัญของชำรวยไทย และของตกแต่งบ้าน
 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง เช่น MTV Thailand, นิตยสาร CG+, นิตยสาร BAD, www.exteen.com
 5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน และบริษัทผู้ให้การสนับสนุน
 

      CLEA IP Design Battle & CE Custom Toy Design Contest Expectation  

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักออกแบบไทย มีโอกาสสร้างทรัพย์สินทางปัญญา IP ของตนเอง และเกิดความเข้าใจในการต่อยอดผลงานออกแบบของตน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าในอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ
 2. นักออกแบบไทย มีโอกาสทำความรู้จักและเชื่อมความสัมพันธ์กับนักออกแบบนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ผลงาน วัฒนธรรม และโอกาสในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ
 3. ผลงานของนักออกแบบไทย มีโอกาสเผยแพร่ไปในประเทศต่างๆทั่วโลก ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโดยตรง ผ่านการประชาสัมพันธ์ร่วมจากนักออกแบบทั่วโลก และผ่านช่องทางของสื่อพันธมิตร เช่น MTV และ New Media ต่างๆ
 4. นักออกแบบ และผู้เกี่ยวข้องในแวดวงธุรกิจงานออกแบบจากทั่วทุกมุมโลก จะได้เห็นถึงความเป็นผู้นำและความตั้งใจจริงของประเทศไทย ในการสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจไลฟ์สไตล์ในระดับโลก
 5. นักออกแบบจากทั่วโลก มีโอกาสในการทำความรู้จักกับประเทศไทย โดยเฉพาะศักยภาพในการผลิตสินค้าในรูปแบบต่างๆของบริษัท และโรงงานอุตสาหกรรมไทย
 6. บริษัทธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆในประเทศ มีโอกาสในการเก็บเกี่ยวแนวความคิดจากโครงการ เพื่อจัดทำสินค้า ผลิตภัณฑ์ของตน จาก IP ของนักออกแบบไทย เพิ่มมากขึ้น
 7. ประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์ประเทศ ทั้งในด้านของการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ และความเป็นผู้นำในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ และธุรกิจไลฟ์สไตล์ ในระดับทวีปเอเชีย
 

(*,**,***,**** รายละเอียด รูปแบบการประกวด, มูลค่า และจำนวนรางวัล อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ .ai เทมเพลตเพื่อนำไปออกแบบได้ที่นี่

สามารถดูตัวอย่าง toy ได้ที่นี่

  รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ใบสมัคร จะมีประกาศในเร็วๆ นี้ครับผม

 

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณโครงการดีๆๆค่ะ

#25 By sujitta (118.172.158.118) on 2010-03-01 23:24

เพิ่งมารู้เอาวันนี้ว่าส่งได้เกิน 1ชิ้นอ่ะค่ะ ฮือ~

#24 By Querida on 2010-02-15 14:41

ใกล้หมดเขตแล้ว รีบส่งกันนะทุกคน กลัวฝรั่งจะเยอะกว่า

#23 By นกฮูกดีไซน์ on 2010-02-03 22:31

Hot!

#22 By BO AND BOBBY on 2010-01-27 16:23

ขอบคุณค่ะ น่าสนใจมากๆๆ

#21 By BO AND BOBBY on 2010-01-27 16:22

ขออนุญาตเอาไปประชาสัมพันธ์ต่อที่เวบเด็กมัณฑนศิลป์ นะคะ

#20 By Dekdec (110.164.247.40) on 2010-01-27 16:01

ผมไม่ทำเป็นIllusได้มั้ยเอ่ย

#19 By Sahred Toy on 2010-01-23 17:02

ต้องโดนซะแล้วววว

#18 By Sahred Toy on 2010-01-23 09:35

คนนึงส่งได้กี่งานค่ะ

#17 By Jane (124.120.24.119) on 2010-01-19 02:32

วิธีการสมัคร ก็โหลดภาพแล้วลงมือออกแบบ เสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลส่งไปที่ cleaasia@hotmail.com ได้เลยครับ

สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 8 กพ
เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.clea.asia ครับ

#16 By CLEA Team on 2010-01-14 09:11

โว้วๆๆ มาช้าไปซะละ หมดเขตการรับสมัครหรือยังครับ

#15 By idek-noi on 2010-01-13 19:38

หนุกล่ะคราวนี้confused smile

#14 By lekprapan on 2010-01-12 13:30

งงๆ แฮะ
มีรายละเอียดมากกว่นี้ไหมอ่ะ?
อ่านแล้ว งงๆ

#13 By jOwjaNtRa on 2010-01-10 08:57

น่าสนมากมาย แต่ไม่รู้จะได้ทำรึเปล่า

#12 By หมีบ้า on 2010-01-08 23:02

อ่านแล้วยังงงอยู่อะ แล้วมันคืองานอะไรอะ เป็นทำของเล่นหรอembarrassed

#11 By illus.pp on 2010-01-08 20:20

งงๆอยู่เหมื่อนกันembarrassed

#10 By dp on 2010-01-08 18:30

Hot! เย้ๆๆ
big smile

#8 By on 2010-01-08 12:15

อ่านแล้ว งงๆ ขอรายละเอียดเพิ่มอีกนิดครับ
อย่าง... ที่ส่ง ที่สมัคร... ไม่มีระบุไว้นะครับ...
embarrassed

#7 By MONKIJI321 on 2010-01-08 10:47

น่าสนใจHot!

#6 By iQ180 on 2010-01-08 10:02

น่าสนใจมากมายคับ

#5 By (58.8.118.56) on 2010-01-08 09:45

Hot! รอมานานแล้ว

#4 By เสี่ยแนน on 2010-01-08 07:50

Hot!

ไม่ได้ทำแล้วแน่เลย ผมไม่เป็นอิลัสแต่จะลองดู

#3 By dong=ดอง,โด่ง on 2010-01-08 00:04

ถ้าผมจะสมัครร่วมกิจกรรมต้องทำยังไงบ้างครับ?
ยังงงอยู่เลยว่าต้องสมัครที่ไหนembarrassed

#2 By NAL'S KAMU on 2010-01-08 00:01

น่าสนใจครับบ Hot!

#1 By b-padung Studio on 2010-01-07 23:49